Arbeidsdeskundig onderzoek

Naar vermogen blijven werken

Verplicht onderzoek voor werkgevers in Nederland.

Wannneer een arbeidsdeskundig onderzoek

De wet verplicht werkgevers in Nederland te onderzoeken hoe zieke werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. Is een werknemer (langdurig) ziek, dan kan er een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet worden om te beoordelen wat de mogelijkheden zijn om te re-integreren na uitval.

Een arbeidsdeskundige onderzoekt in dat geval de mogelijkheden binnen het eerste en tweede spoor – werkhervatting bij de eigen werkgever of buiten de organisatie – en brengt hierover een advies uit. Dit advies wordt vastgelegd in een arbeidsdeskundig rapport.

Doel van het arbeidsdeskundig onderzoek

Het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek is om vast te stellen of een werknemer, met een structureel verminderde belastbaarheid, te herplaatsen is in eigen of ander werk. Bijvoorbeeld door aanpassingen te doen aan de werkplek of te zoeken naar ander werk binnen of buiten de eigen organisatie.

Het arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidsdeskundige onderzoekt:

 • 01

  De werkbelasting van de functie

 • 02

  Of er sprake is van een structureel functionele beperking

 • 03

  Of de maatgevende arbeid (het werk dat de werknemer uitvoerde voor de ziekte) nog verricht kan worden, dan wel in aangepast vorm dan wel met voorzieningen

 • 04

  Of er binnen de organisatie werk voorhanden is overeenkomstig de krachten en bekwaamheden van de structureel functioneel beperkte werknemer

 • 05

  Of de structureel functioneel beperkte werknemer geschikt te maken is voor deze arbeid

Het arbeidsdeskundig rapport

Na het onderzoek levert de arbeidsdeskundige een rapportage op met daarin verwoord of: Werknemer te re-integreren is in eigen – of ander werk. Daarnaast adviseert de arbeidsdeskundige over de inzet van instrumenten en/of voorzieningen, welke noodzakelijk zijn voor een geslaagde re-integratie.

De arbeidsdeskundige

 • Voert het arbeidsdeskundig onderzoek uit

 • Draagt de titel Register-Arbeidsdeskundige

 • Houdt zich aan de Gedragscode RSA

 • Valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak

 • Heeft voldoende ervaring en houd kennis continue op peil

 
Ontmoet uw accountmanager
Liesje Martens

Persoonlijk, professioneel en ondernemend zijn woorden die mij typeren. Ik ben op zoek naar bedrijven die werk willen maken van hun verzuimbegeleiding en re-integratie. Herken jij jezelf hierin dan kom ik graag met je in contact om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

lees meer