Arbeidsmogelijkheden onderzoek

Focus op wat wél kan

Werkhervatting in passende taken zorgt voor een forse verzuimreductie

Arbeidsmogelijkheden onderzoek

Natuurlijk kan een medewerker ziek zijn, maar wat zijn dan de mogelijkheden? Vaak is er te weinig aandacht voor het daadwerkelijk inzetten van de mogelijkheden van medewerkers in passend werk. Niets doen is in veel situaties kostenverhogend door mogelijk langdurig verzuim. Vroegtijdige (gedeeltelijke) werkhervatting in passende taken zorgt voor een forse verzuimreductie en levert een positieve bijdrage aan de inzetbaarheid van medewerkers.

Doel van het arbeidsdeskundig onderzoek

Voor het vroegtijdig benutten van de arbeidsmogelijkheden bieden wij het arbeidsmogelijkheden onderzoek. We wachten niet totdat er al een jaar verzuim is. Het onderzoek vindt plaats op het moment dat de bedrijfsarts heeft geoordeeld dat de medewerker benutbare mogelijkheden heeft. Dat kan al na enkele dagen tot weken verzuim en in bepaalde situaties ook al voorafgaand aan verzuim (preventief verzuimbeleid).

Het onderzoek

De arbeidsdeskundige voert het arbeidsmogelijkhedenonderzoek uit op de werkgeverslocatie. We spreken met werkgever en werknemer en vragen de bedrijfsarts om inzage van de belastbaarheid. Dat kan ook vroeg in het verzuimtraject! De arbeidsdeskundige beoordeelt de belasting in werk en zet dit af tegen de medische mogelijkheden van de medewerker.

Resultaat

De arbeidsdeskundige maakt de werkkansen inzichtelijk en benoemt welke factoren de re-integratie beïnvloeden. Zo worden knelpunten tastbaar. De laatste stap is een advies met directe oplossingsrichtingen. Werknemer, werkgever, casemanager of HR kunnen direct samen aan de slag met het aanpakken en oplossen van het verzuim.

Verzuimduur verkorten en kosten besparen?

  • Wacht dan niet met actie tot het verzuim langdurig is

  • Zorg dat er inzage is in de actuele belastbaarheid

  • Focus op de belastende factoren in werk

  • Benoem en benut de kansen direct!

 
Ontmoet uw accountmanager
Liesje Martens

Persoonlijk, professioneel en ondernemend zijn woorden die mij typeren. Ik ben op zoek naar bedrijven die werk willen maken van hun verzuimbegeleiding en re-integratie. Herken jij jezelf hierin dan kom ik graag met je in contact om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

lees meer