Re-integratie spoor 1 en 2

De weg naar passend werk

Uw medewerker helpen re-integreren in de eigen of nieuwe organisatie

Het doel van Spoor 1 en 2

Als werkgever bent u samen met uw medewerker verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke medewerker, bijvoorbeeld na een burn-out. Het doel van de re-integratie is een structurele werkhervatting in passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van uw medewerker.

De re-integratie start zodra de medewerker belastbaar is met re-integratieactiviteiten. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet eerst onderzocht worden of de medewerker kan terugkeren in eigen of aangepast werk binnen de organisatie (Spoor 1).

Lukt dit niet, dan moet u als werkgever samen met de medewerker op zoek naar passende arbeid bij een andere organisatie (Spoor 2). Spoor 1 en 2 kunnen ook gelijktijdig lopen.

Spoor 1

Re-integratie in de eigen organisatie

Spoor 1 re-integratie

Onder Spoor 1 vallen alle activiteiten die gericht zijn op werkhervatting binnen de eigen organisatie. In het kader van deze activiteiten is er een Spoor 1 re-integratievolgorde. Deze ziet er als volgt uit:

 • 01

  Terugkeer in eigen werk staat voorop;

 • 02

  Lukt dat niet, dan moet gekeken worden naar terugkeer in aangepast eigen werk;

 • 03

  Lukt dat ook niet, dan is terugkeer in (aangepast) ander werk aan de orde.

Het re-integratiedossier

De verzuimbegeleiding Spoor 1 is een onderdeel van het re-integratiedossier. De onderzochte mogelijkheden (zoals aanpassingen van de werkplek of werktijden) moeten duidelijk terugkomen in het Plan van Aanpak en de bijstellingen hiervan.

In het re-integratiedossier staat wat de mogelijkheden van de medewerker zijn. Zo is voor het UWV helder wat er is gedaan aan de re-integratie in Spoor 1. Onze arbeidsdeskundigen kunnen u in Spoor 1 adviseren en ondersteunen.

Wij begeleiden Spoor 1

 • Wij begeleiden u als werkgever in het hele Spoor 1-proces;

 • Wij inventariseren de functies binnen de organisatie;

 • Wij onderzoeken samen met u de herplaatsingsmogelijkheden;

 • Wij begeleiden de medewerker bij (gedeeltelijke) werkhervatting;

 • Wij zorgen voor de juiste informatie in het re-integratiedossier.

Spoor 2

Re-integratie in een nieuwe organisatie

Spoor 2 re-integratie

Spoor 2 re-integratie wordt ingezet als uit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat werken bij de eigen werkgever moeilijk haalbaar is, maar dat er wel kansen elders op de arbeidsmarkt zijn.

Onder Spoor 2 vallen alle activiteiten die gericht zijn op werkhervatting buiten de eigen organisatie. Een Spoor 2-traject moet uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) worden gestart. Alleen als er binnen 3 maanden na de Eerstejaarsevaluatie een concreet perspectief is op hervatting binnen de eigen organisatie, hoeft Spoor 2 niet opgestart te worden.

Ontstaat er pas na de Eerstejaarsevaluatie belastbaarheid, dan zal ook later met de re-integratie worden begonnen. Er mogen maximaal 8 weken zitten tussen de vaststelling dat er belastbaarheid is ontstaan en de start van re-integratieactiviteiten. Als de arbeidsdeskundige aangeeft dat er voor de werknemer nauwelijks nog arbeidsmogelijkheden zijn, dan adviseren wij om een haalbaarheidsonderzoek Spoor 2 in te zetten.

Spoor 2-traject

Bij een re-integratie in Spoor 2 bij ziekte wordt de arbeidsongeschikte werknemer actief door ons begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een voor hem geschikte functie in een andere organisatie. Re-integratie Spoor 2 is altijd maatwerk. De werkgever blijft het salaris betalen totdat de werknemer ander werk heeft gevonden of ziek uit dienst gaat.

De basis van het Spoor 2-traject is het re-integratieplan Spoor 2. Deze moet worden opgesteld conform de eisen van de Wet verbetering Poortwachter en de richtlijnen van de geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter UWV d.d. 1 juni 2021.

In het Spoor 2-plan worden ook de conclusies en adviezen vanuit het arbeidsdeskundig onderzoek meegenomen. Wij zorgen er altijd voor dat het Spoor 2-traject Poortwachterproof is. Dit is essentieel, want als het Spoor 2-traject niet Poortwachterproof is, volgt een loonsanctie door het UVW.

Wij begeleiden Spoor 2

Een Spoor 2-traject bestaat bij ons uit verschillende fases. De begeleiding bestaat uit intensieve coachinggesprekken, een testonderzoek, opdrachten, workshops en trainingen. Er is aandacht voor het proces van verwerking, afscheid nemen en heroriëntatie.

Tijdens het Spoor 2-traject houden we intensief contact met u als werkgever. Rapportages en dossierstukken worden met de werkgever en werknemer gedeeld via ons digitale cliëntbegeleidingssysteem. Belastbaarheid wordt zoveel mogelijk getoetst in de praktijk.

Kort samengevat bestaat een Spoor 2-traject uit:

 • Dossieranalyse en intake

 • Re-integratieplan Spoor 2

 • Individuele coachingsgesprekken

 • Realtime inzage via ons digitale cliëntbegeleidingssysteem

 • Uitgebreid testonderzoek

 • Persoonsprofiel en zoekprofiel

 • Loopbaan- en arbeidsmarktoriëntatie

 • Jobhunting en jobcarving*

 • Sollicitatiebegeleiding

 • Gespreksverslagen en voortgangsrapportages

 • Evaluatiemomenten

 • Eindrapportage

* Bij jobcarving wordt een bestaande functie aangepast en verricht een werknemer met een arbeidsbeperking deeltaken. Op basis van de competenties van deze werknemer wordt zo een bestaande functie ‘gecarved’ (bijgeschaafd).

Onze Spoor 2 coaches

Al onze coaches zijn gecertificeerde coaches die:

 • veel ervaring hebben met de uitvoering van re-integratietrajecten;

 • alle details van de Wet verbetering poortwachter en de geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter kennen;

 • veel ervaring hebben in het bemiddelen van mensen met een functionele beperking;

 • ook re-integratietrajecten uitvoeren voor cliënten van het UWV en daardoor korte lijnen met het UWV hebben.

Duur Spoor 2-traject

Een Spoor 2-traject is altijd maatwerk en de looptijd dus ook. Meestal wordt re-integratie Spoor 2 gestart aan het einde van het eerste ziektejaar, na de eerstejaars-evaluatie. De uiteindelijke duur van het Spoor 2-traject is afhankelijk van de situatie en kan variëren van 3 maanden tot 12 maanden of meer.

Bij ons bestaat een basis-Spoor 2-traject uit 3 maanden. Vervolgens verlengen we het traject, indien nodig, met steeds 3 maanden. Dit gaat uiteraard in overleg met werkgever en werknemer.

Resultaten

Indien u het Spoor 2-traject door ons laat uitvoeren, dan weet u zeker dat alles voldoet aan de wettelijke normen én is de dossiervorming voor het UWV ook direct geregeld. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij helpen u graag verder!

 
Ontmoet uw accountmanager
Liesje Martens

Persoonlijk, professioneel en ondernemend zijn woorden die mij typeren. Ik ben op zoek naar bedrijven die werk willen maken van hun verzuimbegeleiding en re-integratie. Herken jij jezelf hierin dan kom ik graag met je in contact om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

lees meer