Re-integratie Spoor 3

Spoor 3, niets doen is geen optie

Werknemers met een WGA-uitkering naar passend werk begeleiden

Re-integratie Spoor 3

Derde spoor-re-integratie is alleen van toepassing indien u als werkgever eigenrisicodrager bent voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Als eigenrisicodrager bent u samen met uw medewerker verantwoordelijk voor de re-integratie.

Het begeleiden van een werknemer met een WGA-uitkering naar passend werk, noemen we re-integratie 3e spoor. Er is pas sprake van een re-integratie 3e spoor als de eerste twee sporen doorlopen zijn en niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Het doel van een 3e spoor is nieuw werk en daarmee een kostenreducering voor de werkgever en hogere inkomsten voor de werknemer.

De medewerker heeft weliswaar een WIA-uitkering, u als werkgever blijft als eigenrisicodrager verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent dat u de uitkering krijgt doorbelast. Als uw medewerker een nieuwe baan heeft gevonden, hoeft u als werkgever de uitkering niet meer te betalen en hoeft u geen re-integratiekosten meer te maken. Op dat moment heeft uw medewerker bovendien meer inkomsten dan in de periode dat hij de WIA-uitkering ontving.

WIA-keuring

Als een werknemer na twee jaar nog ziek is, volgt een WIA-keuring bij het UWV. Medewerkers die nog arbeidsmogelijkheden hebben, komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Het eerste en tweede spoor zijn dan al doorlopen. Als eigenrisicodrager krijgt u als werkgever vervolgens maximaal 10 jaar de WGA-uitkering doorbelast. Ook bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke medewerker. Dit geldt voor zowel vast personeel als voor flexwerkers die ziek worden vanaf het moment dat u eigenrisicodrager bent geworden

Wij begeleiden het Spoor 3-traject

Tijdens het Spoor 3-traject begeleiden wij de (oud-)werknemer bij het vinden van een baan die past bij de resterende mogelijkheden, zoals vastgesteld door de bedrijfsarts. De werkwijze van re-integratie 3e spoor is vrijwel gelijk aan die van een re-integratie 2e spoor-traject. We brengen in kaart wat de medewerker nog wél kan. Op basis van het belastbaarheidsprofiel en de resterende verdiencapaciteit, kijken we naar mogelijkheden voor de medewerker om weer aan de slag te gaan.

Tijdens het Spoor 3-traject heeft de medewerker de no risk-status (looncompensatie bij ziekte). Dit houdt in dat de nieuwe werkgever:

  • 01

    een Ziektewet-uitkering voor de werknemer kan krijgen als hij ziek wordt;

  • 02

    geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;

  • 03

    geen hogere premie hoeft te betalen als de medewerker in de WGA komt

De no risk-status is geldig tot 5 jaar na de WIA-keuring. Een nieuwe werkgever loopt dus geen ziekterisico en de medewerker kan terugvallen op zijn opgebouwde rechten.

Spoor 3-werkwijze

De werkwijze van re-integratie 3e spoor is vrijwel gelijk aan dat van een Spoor 2-traject (link naar Spoor 2 pagina). De basis van dit traject wordt gevormd door de functiemogelijkheden zoals vastgesteld door de arts tijdens het Spoor 2-traject en tijdens het Spoor 3-traject. Binnen de mogelijkheden van het belastbaarheidsprofiel wordt actief gezocht naar een nieuwe betaalde baan.

Tijdens het Spoor 3-traject wordt intensief contact onderhouden met u als opdrachtgever. Rapportages en dossierstukken worden gedeeld via ons digitale cliëntbegeleidingssysteem. Belastbaarheid wordt zoveel mogelijk getoetst in de praktijk om sneller de stap naar structurele arbeid te kunnen maken. Wij nemen deze toetsing op ons. Dat betekent onder andere dat we zorgen voor een werkervaringsplek voor uw medewerker om zijn belastbaarheid op de werkvloer te kunnen toetsen.

Resultaten

Het einde van het traject is bereikt bij uitplaatsing in structurele werkzaamheden in een nieuwe betaalde baan. Dit tegen tenminste 65 procent van de resterende verdiencapaciteit. Wij helpen u graag verder!

 
Ontmoet uw accountmanager
Liesje Martens

Persoonlijk, professioneel en ondernemend zijn woorden die mij typeren. Ik ben op zoek naar bedrijven die werk willen maken van hun verzuimbegeleiding en re-integratie. Herken jij jezelf hierin dan kom ik graag met je in contact om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

lees meer