Assessment

Meten is weten

Een psychologisch onderzoek naar de mogelijkheden

Assessment

Een assessment is een psychologisch onderzoek om de mogelijkheden ten aanzien van werk in kaart te brengen. Je kunt een assessment inzetten bij ziekte om te achterhalen welke cognitieve mogelijkheden iemand nog heeft, of om te beoordelen of aanpassingen op het werk nodig zijn en wat de belastbaarheid van een werknemer is. Maar een assessment kun je ook uitvoeren voor allerlei loopbaanvraagstukken.

Arbeidspsychologisch belastbaarheidsonderzoek

Een arbeidspsychologisch onderzoek geeft een realistisch beeld van de arbeids- en/of re-integratiemogelijkheden van een medewerker. In een arbeidspsychologisch onderzoek brengen we aspecten in kaart zoals capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken, coping-vaardigheden (manier van omgaan met stressvolle gebeurtenissen), stressbestendigheid en psychische problematiek.

Op basis van de geobjectiveerde onderzoeksresultaten, formuleren we zo praktisch mogelijke arboadviezen. Zo brengen we in kaart hoe iemand het beste op zijn of haar werk of richting werk begeleid kan worden en welke werkaanpassingen en werkzaamheden aansluiten bij de belastbaarheid van de medewerker. Wanneer er sprake is van psychische problematiek geven we (behandel)adviezen over mogelijkheden voor verbetering of herstel.

Neuropsychologisch onderzoek

Wanneer mensen te maken krijgen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld na een ongeval of een CVA (beroerte), kan dit grote gevolgen hebben voor het functioneren in werk. Ook bij alcohol- of drugsgebruik of ontwikkelingsproblematiek (zoals ADHD of autisme) komen specifieke cognitieve beperkingen voor.

Denk aan problemen met het geheugen, het concentratievermogen, het vermogen tot planning of de snelheid van informatieverwerking. Die kunnen met behulp van een neuropsychologisch onderzoek in kaart worden gebracht. Op basis van de resultaten formuleren we praktische en concrete adviezen en handvatten (onder meer over de noodzakelijke werkaanpassingen, -omgeving en -begeleiding) om iemands functioneren te verbeteren.

(Ontwikkel)Assessment

Een ontwikkelassessment biedt de werkgever en medewerker inzicht in de mate waarin de medewerker de gevraagde competenties voor een bepaalde functie heeft en in hoeverre ontwikkeling hierin mogelijk is. Ook bij meer algemene vragen kan een dergelijk onderzoek worden ingezet: waar wil de werknemer naartoe? Sluit dit aan bij zijn of haar persoonlijkheidskenmerken en drijfveren en beschikt hij of zij over de juiste capaciteiten hiervoor? Ook een selectie-assessment behoort tot de mogelijkheden. Een selectie-assessment kan onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure en geeft antwoord op de vraag in hoeverre de kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie of rol.

Loopbaan- en beroepskeuze-onderzoek

Een loopbaanonderzoek geeft antwoord op diverse loopbaanvragen. Die komen onder andere bovendrijven als een medewerker in zijn werk is vastgelopen of graag een andere functie wil.

Bij dit onderzoek wordt in kaart gebracht welke beroepen en/of studies passen bij het functioneringsniveau, de competenties en ontwikkelpunten, drijfveren en ambities van de medewerker. Ook wordt onderzocht of een specifieke functie aansluit bij zijn/haar capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken. Het onderzoek bestaat uit een gesprek, capaciteitentesten en vragenlijsten om persoonlijkheidskenmerken in relatie tot arbeid in kaart te brengen. De vragenlijsten hebben als doel affiniteiten en werkmotieven inzichtelijk te maken. Met de onderzoeksresultaten als basis wordt in het afsluitende adviesgesprek ingezoomd op passende loopbaanopties en manieren om die te realiseren. Ook worden ontwikkelmogelijkheden in kaart gebracht. Dat kan bij de eigen werkgever zijn of elders. Ook wordt gekeken naar een passende werkomgeving, -sfeer en –organisatie. De medewerker wordt tijdens het onderzoek gestimuleerd om zich te oriënteren op de mogelijkheden. Deze worden zoveel als mogelijk geconcretiseerd.

Een vervolg op het onderzoek kan een loopbaantraject zijn. Daarbij hoort loopbaancoaching. Die is erop gericht het functioneren in werk te optimaliseren of de medeweker te laten bezinnen op een volgende stap in de loopbaan.

Meer over talent & ontwikkeling

 
Ontmoet uw accountmanager
Liesje Martens

Persoonlijk, professioneel en ondernemend zijn woorden die mij typeren. Ik ben op zoek naar bedrijven die werk willen maken van hun verzuimbegeleiding en re-integratie. Herken jij jezelf hierin dan kom ik graag met je in contact om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

lees meer