Jobcoaching

Jobcoaching voor baanbehoud

Persoonlijke begeleiding op de werkplek

Jobcoaching

Als een medewerker ondersteuning nodig heeft op de werkplek dan kunnen wij onze PM Arbeid jobcoaches voor u inzetten.

Bij jobcoaching staat één ding centraal: baanbehoud. Jobcoaching is persoonlijke begeleiding op de werkplek. Ze omvat alle activiteiten (begeleiden, coachen, trainen) die nodig zijn om de medewerker het werk goed en zelfstandig te laten uitvoeren. De jobcoach kijkt onder werktijd samen met de medewerker en de werkgever of aanpassingen of voorzieningen nodig zijn.

Het optimale resultaat van jobcoaching is dat het werkgever en werknemer samen lukt om de werknemer zelfstandig (zonder inzet van een jobcoach) te laten functioneren.

Jobcoaching is een maatwerkvoorziening. Dat betekent dat op basis van de vraag en behoefte van werkgever en werknemer een passend traject ingezet kan worden. PM Arbeid is door UWV erkend als jobcoachorganisatie, vandaar dat UWV in de meeste gevallen de jobcoaching vergoedt.

Wanneer een jobcoach inschakelen?

  • Medewerkers die niet optimaal functioneren en daarbij ondersteuning nodig hebben

  • Indienstname van een medewerker met structurele beperkingen

  • Herplaatsen van een zieke medewerker in het kader van Spoor 1

  • Inzet van een werkervaringsplek voor mensen met een structurele beperking

Jobcoaching aanvragen als werkgever

Heeft u een medewerker die behoefte heeft aan ondersteuning op de werkplek? Dan kunt u een beroep doen op onze gecertificeerde jobcoaches. Zij helpen uw medewerker beter te functioneren door hem of haar te coachen op werknemersvaardigheden (zoals communicatie, opbouw van competenties, opbouw van belastbaarheid), het verhogen van de loonwaarde en uw werknemer motiveren. Het UWV vergoedt de kosten van de jobcoaching maximaal 3 jaar, maar alleen als uw medewerker een structurele functionele beperking heeft. In bijzondere gevallen kan de jobcoaching langer dan 3 jaar duren. Onze jobcoach kan de aanvraag bij UWV voor u in orde maken.

Jobcoaching aanvragen als werknemer

Als je een nieuwe baan hebt gevonden is het behouden van deze baan op de lange termijn belangrijk voor je toekomst. Ook als je al aan de slag bent en je behoefte hebt aan ondersteuning op de werkplek kun je een beroep doen op een jobcoach. Samen kijk je dan op welke vlakken je ondersteuning nodig hebt zodat je je werk goed en gezond kunt blijven uitvoeren. De begeleiding door de jobcoach duurt maximaal 3 jaar. Elk half jaar bekijkt UWV opnieuw of je de jobcoaching nog nodig hebt. Alleen in bijzondere gevallen kan de jobcoach je langer dan 3 jaar begeleiden.

De jobcoach

  • Heeft een opleiding tot gecertificeerd jobcoach gevolgd

  • Werkt volgens het Protocol jobcoaching van UWV en de Leidraad Jobcoach van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)

  • Werkt met een vooraf opgesteld coachingsplan waarin de belangrijkste coachingsdoelen en coachingsactiviteiten zijn vermeld

  • Adviseert zowel de werkgever als de werknemer

  • Heeft voldoende ervaring en houdt kennis continu op peil

Meer over talent & ontwikkeling

 
Ontmoet uw accountmanager
Bas Kersten
lees meer