Mediation arbeidsconflict

Mediation bij een arbeidsconflict

Als de betrokkenen er zelf niet meer uit komen

Wat is mediation bij een arbeidsconflict?

Mediation is het oplossen van een geschil tussen werkgever en werknemer met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Mediation wordt ingezet als er sprake is van een arbeidsconflict en de betrokkenen er zelf niet meer uit kunnen komen.

Een mediator begeleidt het proces om ervoor te zorgen dat de betrokkenen samen afspraken kunnen maken over oplossingen waarin iedereen zich kan vinden. PM Verzuim beschikt over een goede mediator. Deze mediator houdt eerst een intake-gesprek en op basis daarvan brengen we een offerte uit. Als werkgever kunt u ook zelf een mediator inschakelen, maar daarmee wekt u de schijn van partijdigheid.

In werksituaties kan dat bijvoorbeeld gaan om collega’s die een arbeidsconflict hebben over de samenwerking of om een werkgever en een werknemer die een arbeidsconflict hebben over het functioneren. De betrokkenen kunnen zelf vragen om begeleiding door een mediator. Maar ook een bedrijfsarts of verzuimbegeleider kan mediation adviseren als een conflict het herstel van een zieke medewerker in de weg staat.

Mediation bij ontslag

Ook bij ontslag kan een mediator ingezet worden om tot goede afspraken te komen. Dat wordt exit mediation genoemd. Het voordeel van exit mediation bij ontslag is dat de betrokkenen gezamenlijk bepalen wat de uitkomst is.

Bovendien is het ontslagproces vaak korter en minder kostbaar als het verloopt onder begeleiding van een mediator. Bij een gang naar de rechter bent u voor de uitkomst afhankelijk van anderen.

Proces mediation arbeidsconflict

De mediator van PM Verzuim begeleidt het mediationproces in verschillende fases, afhankelijk van de situatie. Na de kennismaking hebben we eerst afzonderlijke intakegesprekken met de betrokkenen. Het streven is dat de betrokkenen daarna onder begeleiding van de mediator met elkaar in gesprek gaan.

Over het algemeen zijn er drie tot vijf gesprekken nodig om tot een oplossing te komen, ook als het conflict al langer loopt of ge√ęscaleerd is. Begeleiding bij een conflict kan echter ook al in een vroeg stadium ingezet worden, als er bijvoorbeeld behoefte is aan een onafhankelijke gespreksleider. Dan zal √©√©n bijeenkomst volstaan.

De mediator

Onze mediator heeft veel ervaring en kennis van exit mediation en mediation bij arbeidsconflicten.

 • 01

  voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register

 • 02

  voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator

 • 03

  valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak

 • 04

  heeft meer dan tien jaar ervaring in veel verschillende branches

 • 05

  houdt kennis en vaardigheden continu op peil

Kwaliteit mediation arbeidsconflict

Onze mediator is MfN-registermediator. De titel MfN-registermediator van Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren.

De mediator werkt onder bepaalde condities, vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator.

Mocht u behoefte hebben aan exit mediation of mediation bij een arbeidsconflict, neem dan contact op met ons. Wij kunnen u vrijblijvend adviseren en helpen u graag verder!

 
Ontmoet uw accountmanager
Liesje Martens

Persoonlijk, professioneel en ondernemend zijn woorden die mij typeren. Ik ben op zoek naar bedrijven die werk willen maken van hun verzuimbegeleiding en re-integratie. Herken jij jezelf hierin dan kom ik graag met je in contact om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

lees meer