Preventief medisch onderzoek (PMO)

PMO om duurzame inzetbaarheid te vergroten

Inzicht in de gezondheid, leefstijl, mentaal welzijn en werkvermogen.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Het preventief medisch onderzoek (PMO) is dé manier om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te bevorderen en het verzuim te verminderen.

Een PMO is een gezondheidsonderzoek dat een concrete bijdrage levert aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Met inzicht in de gezondheid, leefstijl, mentaal welzijn en werkvermogen kunt u als werkgever ingrijpen op gebieden die de meeste impact op verzuim en inzetbaarheid hebben. Ook maakt het de individuele werknemer bewust van zijn/haar gezondheid en vitaliteit en biedt het handvatten om deze te verbeteren. Zo zorgt u samen voor fitte, gezonde en duurzaam inzetbare medewerkers.

Zoals vastgelegd in de arbowet is elke organisatie wettelijk verplicht om haar medewerkers periodiek een PMO aan te bieden. Afhankelijk van de arbeidsomstandigheden en het ziekteverzuim kan dat bijvoorbeeld jaarlijks, of eens in de twee of drie jaar.

PMO onderzoek

Door in het PMO onderzoek zowel subjectieve als objectieve metingen te combineren, krijgt u een helder beeld van de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Het preventief medisch onderzoek bestaat uit de volgende aspecten:

 • 01

  Een werknemersonderzoek om risicofactoren in kaart te brengen

 • 02

  Een fysieke health check, gericht op beïnvloedbare gezondheidsrisico’s, zoals overgewicht, stress en roken

 • 03

  Een individueel adviesgesprek met de medewerker

 • 04

  Rapportage op groepsniveau en advies naar de werkgever

 • 05

  Concrete acties aan de hand van het PMO plan van aanpak

Werknemersonderzoek

Het werknemersonderzoek wordt vormgegeven door middel van een modulair opgebouwde online vragenlijst. De online vragenlijst is zo opgebouwd dat een organisatie bedrijfsspecifieke vragen kan toevoegen aan de bestaande vragenlijsten. Het werknemersonderzoek brengt de volgende risicofactoren in kaart brengt:

 • 01

  Leefstijl (B-R-A-V-O-aspecten: Bewegen – Roken – Alcohol – Voeding – Ontspanning);

 • 02

  Werkvermogen (Workability index)

 • 03

  Gezondheid in relatie tot werk: lichamelijke en mentale belasting, werkdruk/werkstress, werkbeleving en productiviteit

Health Check

De health check richt zich op het fysieke gezondheidsaspect van duurzame inzetbaarheid. Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een fysiek onderzoek, gericht op de beïnvloedbare gezondheidsrisico’s. In overleg met u wordt de inhoud van het onderzoek bepaald.

Hierbij kunt u denken aan onderzoeken ten aanzien van:

 • biometrie

 • bloedonderzoek

 • cardiovasculair risicoprofiel

 • diabetes risicoprofiel

 • visus

 • conditie en dergelijke

Resultaat

De vragenlijsten en fysieke metingen maken de individuele medewerker bewust van zijn of haar werkvermogen, inzetbaarheid en vitaliteit. Daarnaast biedt het de medewerker een handvat voor vervolginzet om het werkvermogen, de inzetbaarheid of vitaliteit te verbeteren en/of te onderhouden.

Op groepsniveau geeft het PMO u als werkgever richting voor beleidsvorming, strategie en uitvoering van toekomstige projecten. Na afloop van het PMO analyseren we de resultaten en stellen we een conceptrapport op.

De resultaten koppelen we aan een online dynamisch dashboard van uw organisatie. Dat heeft tot doel managers in één oogopslag inzicht te geven in de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers binnen de organisatie en hun afdeling. Vervolgens presenteren we de belangrijkste punten uit de groepsrapportage en geven we concrete handvatten waarmee u verder kunt.

 
Ontmoet uw accountmanager
Liesje Martens

Persoonlijk, professioneel en ondernemend zijn woorden die mij typeren. Ik ben op zoek naar bedrijven die werk willen maken van hun verzuimbegeleiding en re-integratie. Herken jij jezelf hierin dan kom ik graag met je in contact om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

lees meer