Werkplekonderzoek

Gezonde medewerkers presteren beter

Voorkomen en verhelpen van gezondheidsklachten

Wat is een werkplekonderzoek?

Een werkplekonderzoek is een integraal onderzoek gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. Het doel van het werkplekonderzoek is een optimale werkomgeving creëren waardoor medewerkers optimaal kunnen presteren. Met het werkplekonderzoek brengen we in kaart hoe iemand gezonder kan werken op de werkplek.

Hiervoor wordt gekeken naar:

 • fysieke omstandigheden (belasting / ergonomie)

 • omgevingsfactoren (veiligheid / klimaat / geluid etc.)

 • en mentale belasting (werkdruk / stress / gedrag)

Met de resultaten van het werkplekonderzoek kunt u als werkgever de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de medewerkers bevorderen. En daarmee ook de prestaties!

Waarom een werkplekonderzoek?

Als werkgever moet u zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Het is een onmisbaar onderdeel van een goed arbobeleid. Volgens de Arbowet moet u elke werkplek betrekken in uw arbobeleid. Aan de hand van het werkplekonderzoek kunt u zien waar verbeteringen van de werkplek en arbeidsomstandigheden mogelijk zijn. Met het doorvoeren van die verbeteringen neemt de kans op ongevallen en ziekte af. Daarmee voorkomt u ziekteverzuim en bespaart u kosten.

Daarnaast is de uitkomst van een werkplekonderzoek een bewijs dat u hebt geprobeerd de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als er een arbeidsconflict ontstaat door een ongeluk of tijdens de re-integratie van een zieke werknemer.

Voor wie is een werkplekonderzoek nuttig?

Een werkplekonderzoek is nuttig voor ieder bedrijf. Bijvoorbeeld voor een:

 • 01

  Kantoorwerkplek

 • 02

  Thuiswerkplek

 • 03

  Magazijn

 • 04

  Bouwplaats

 • 05

  Productievloer

 • 06

  Gezondheidssector

 • 07

  Transport

 • 08

  Enz.

Fysieke belasting voorkomen

Een werkplekonderzoek is geen wettelijke verplichting maar als werkgever kunt u toch de noodzaak voelen om een werkplekonderzoek te laten uitvoeren. Uw werknemer leert hoe hij optimaal gebruikmaakt van zijn machines, gereedschappen, meubels en hulpmiddelen. Zo kunnen klachten door fysieke belasting worden voorkomen. Bij beeldschermwerk leert uw werknemer hoe hij optimaal gebruikmaakt van zijn meubels, apparatuur en hulpmiddelen. Dat kan typische beeldschermwerkklachten helpen voorkomen.

Werkwijze werkplekonderzoek

Het werkplekonderzoek wordt vaak ingezet als aanvulling of vervolg op een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Tijdens het werkplekonderzoek kijkt onze arbeidsexpert naar factoren als ergonomie van de werkplekinrichting, fysieke belasting, veiligheid en werkgedrag en omgevingsfactoren zoals het klimaat, verlichting, geluid en trillingen.

Per functiegroep stellen we vast welke arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s voorkomen. We beoordelen het risiconiveau en formuleren maatregelen om de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s te beheersen of op te heffen. Dit resulteert in het opstellen van een gezondheidsrisicoprofiel per functiegroep dat is gerelateerd aan de RI&E. Met deze profielen hebt u een instrument in handen om gezondheid en vitaliteit functiegroep gericht te beïnvloeden.

Wij kunnen ook helpen met de praktische vertaling hiervan op de werkvloer.

Werkplekonderzoek bij re-integratie

Een werkplekonderzoek kan ook ingezet worden voor werknemers die beperkt inzetbaar zijn of moeten re-integreren na een periode van ziekte. Tijdens dit werkplekonderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden van de werknemer en naar passende werkzaamheden. Soms is er een aanpassing van de werkplek nodig. Hiervoor wordt dan een advies opgesteld.

 
Ontmoet uw accountmanager
Bas Kersten
lees meer