arbeidsdeskundig onderzoek

De wet verplicht werkgevers in Nederland om te onderzoeken hoe zieke werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. Is een werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt dan kan er een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet worden om te beoordelen wat de mogelijkheden zijn om weer te re-integreren na uitval. De arbeidsdeskundige onderzoekt de mogelijkheden binnen het 1e en 2e spoor en brengt hier een advies over uit. Dit advies wordt vastgelegd in een arbeidsdeskundig rapport.

Doel

Het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek is om vast te stellen of een werknemer, met een structureel verminderde belastbaarheid, te herplaatsen is in eigen – of ander werk. Bijvoorbeeld door aanpassingen te doen aan de eigen werkplek of te zoeken naar ander werk binnen of buiten de eigen organisatie.

In Arbeidsdeskundig onderzoek kijken we naar mogelijkheden

de arbeidsdeskundige

Bulletpoint Arbeidsdeskundig onderzoek

Draagt de titel Register-Arbeidsdeskundige

Bulletpoint

Houdt zich aan de Gedragscode RSA

Bulletpoint

Valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak

Bulletpoint Arbeidsdeskundig onderzoek

Heeft voldoen de ervaring en houd kennis continue op peil

Vragen? Neem hier direct contact met ons op!

Arbeidskundig onderzoek is goed zoeken wat mogelijk is

het onderzoek

De arbeidsdeskundige onderzoekt:

Bulletpoint Arbeidsdeskundig onderzoek

De werkbelasting van de functie

Bulletpoint

Of er sprake is van een structureel functionele beperking

Bulletpoint

Of de maatgevende arbeid nog verricht kan worden, dan wel in aangepast vorm dan wel met voorzieningen

Bulletpoint

Of er binnen de organisatie werk voorhanden is overeenkomstig de krachten en bekwaamheden van de structureel functioneel beperkte werknemer

Bulletpoint Arbeidsdeskundig onderzoek

Of de structureel functioneel beperkte werknemer geschikt te maken is voor deze arbeid

resultaat

Na het onderzoek levert de arbeidsdeskundige een rapportage op met daarin verwoord of: Werknemer te re-integreren is in eigen – of ander werk. Daarnaast adviseert de arbeidsdeskundige over de inzet van instrumenten en/of voorzieningen, welke noodzakelijk zijn voor een geslaagde re-integratie.

Ontwikkeling en design door Exsto en Vaurelion