mediation

Een effectieve oplossing bij arbeidsconflicten.

Wat is mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Mediation wordt ingezet als er een conflict is en de betrokkenen er zelf niet meer uit kunnen komen. Een mediator begeleidt dan het proces om te zorgen dat de betrokkenen samen afspraken kunnen maken over oplossingen, waar ze allemaal achter kunnen staan. In werksituaties kan dat bijvoorbeeld gaan om collega’s die een conflict hebben over de samenwerking of om een werkgever en een werknemer die een conflict hebben over het functioneren. De betrokkenen kunnen zelf vragen om begeleiding door een mediator, maar ook een bedrijfsarts of verzuimbegeleider kan mediation adviseren als een conflict het herstel van een zieke medewerker in de weg staat.

Ook bij ontslag kan een mediator ingezet worden om tot goede afspraken te komen. Het voordeel van mediation bij ontslag is dat de betrokkenen gezamenlijk bepalen wat de uitkomst is, in tegenstelling tot een gang naar de rechter, waar je voor de uitkomst afhankelijk bent van anderen. Bovendien is het vaak korter en minder kostbaar als het ontslagproces onder begeleiding van een mediator verloopt.

Mediation proces

PM Arbeid begeleidt het mediationproces in verschillende fases, afhankelijk van de situatie. Na de kennismaking zullen er eerst afzonderlijke intakegesprekken plaatsvinden met de betrokkenen. Het streven is dat de betrokkenen daarna onder begeleiding van de mediator in gesprek gaan. Over het algemeen zijn er niet meer dan drie gesprekken nodig om tot een oplossing te komen, ook als het conflict al langer loopt of geëscaleerd is. Begeleiding bij een conflict kan echter ook al in een vroeg stadium ingezet worden, als er bijvoorbeeld behoefte is aan een onafhankelijke gespreksleider. Dan zal één bijeenkomst volstaan.

Boksende mensen, Inzet van mediation ter voorkoming.

de mediator

Bullet Mediation Mediator

voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register

Bulletpoint

voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator

Bulletpoint

valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak

Bulletpoint

heeft voldoende ervaring

Bullet Mediation Mediator

houdt kennis en vaardigheden continu op peil

Vragen? Neem hier direct contact met ons op!

Mediation voor een goede uitkomst

kwaliteit mediation

Onze mediator is MfN-registermediator.

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren.

De mediator werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator.

Ontwikkeling en design door Exsto en Vaurelion