Preventief medisch onderzoek (PMO)

Ziekteverzuim verminderen, arbeidsproductiviteit verhogen én… werkplezier vergroten

wat is een PMO

Het preventief medisch onderzoek is de manier om de gezondheid van uw werknemers te bewaken en te bevorderen. Een PMO is een gezondheidsonderzoek voor werknemers. Elke organisatie is wettelijk verplicht om hun werknemers periodiek een PMO aan te bieden. 

waarom pmo

Met een PMO brengt u de gezondheidssituatie van uw werknemers in kaart. Met inzicht in de gezondheid, leefstijl, mentaal welzijn en werkvermogen van werknemers kunt u als werkgever ingrijpen op gebieden die de meeste impact op verzuim en productiviteit hebben. Ook maakt het de individuele werknemer bewust van zijn/haar gezondheid en vitaliteit. Daarnaast biedt het de medewerker een handvat voor vervolginzet om de gezondheid of vitaliteit te verbeteren en/of te onderhouden.

Zo zorgt u samen voor fitte, gezonde en productieve werknemers.

PMO brengt gezonde gewoontes in kaart

inhoud PMO

Bulletpoint PMO

Een werknemersonderzoek om risicofactoren in kaart te brengen

Bulletpoint

De fysieke health check gericht op beïnvloedbare gezondheidsrisico’s

Bulletpoint

Een individueel adviesgesprek met de medewerker

Bulletpoint

Rapportage op groepsniveau en advies naar de werkgever

Bulletpoint PMO

Concrete acties middels plan van aanpak

Vragen? Neem hier direct contact met ons op!

Bij een PMO wordt gestructureerd gekeken naar risico's

werknemersonderzoek

Het werknemersonderzoek wordt vorm gegeven door middel van een modulair opgebouwde online vragenlijst die de volgende risicofactoren in kaart brengt:

Bulletpoint

Leefstijl (B-R-A-V-O aspecten, Bewegen – Roken – Alcohol – Voeding – Ontspanning);

Bulletpoint

Werkvermogen (Work ability index)

Bulletpoint

Gezondheid in relatie tot werk: lichamelijke en mentale belasting, werkdruk/werkstress, werkbeleving en productiviteit

health check

De focus van de health check richt zich op het fysieke gezondheidsaspect van duurzame inzetbaarheid. Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een fysiek onderzoek gericht op de beïnvloedbare gezondheidsrisico’s. In overleg met u wordt de inhoud van het onderzoek bepaald.

Hierbij kunt u denken aan onderzoeken ten aanzien van biometrie, bloedonderzoek, cardiovasculair risicoprofiel, diabetes risicoprofiel, visus, conditie e.d.

resultaat

De vragenlijsten en fysieke metingen maken de individuele medewerker bewust van zijn of haar werkvermogen, inzetbaarheid en vitaliteit. Daarnaast biedt het de medewerker een handvat voor vervolginzet om het werkvermogen, de inzetbaarheid of vitaliteit te verbeteren en/of te onderhouden.

Op groepsniveau geeft het PMO u als werkgever richting voor beleidsvorming, strategie en uitvoering van toekomstige projecten. Na afloop van het PMO analyseren we de resultaten en stellen we een conceptrapport op. De resultaten koppelen we aan een online dynamisch dashboard dat tot doel heeft managers in één oogopslag inzicht te geven in de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers binnen de organisatie en hun afdeling. Vervolgens presenteren we de belangrijkste punten uit de groepsrapportage en geven we concrete handvatten waarmee u verder kunt.

Ontwikkeling en design door Exsto en Vaurelion