verzuimpreventie

Voorkomen is beter dan genezen

Wilt u ziekteverzuim aanpakken binnen uw organisatie? Met verzuimpreventie kunnen wij u ondersteunen om verandering in verzuimgedrag te realiseren.

Ziekteverzuim verminderen (verzuimpreventie) is een uitdaging (en verantwoordelijkheid) van zowel werkgever als werknemer. Als werkgever heeft u zelf ook invloed op het voorkomen van verzuim. Ziekteverzuim verminderen begint met het een goed verzuimbeleid. Met een sterk verzuimprotocol, wat onder begeleiding van onze verzuimspecialist kan worden opgesteld, zijn de regels voor iedereen duidelijk. Ook laat u zo zien dat uw organisatie ziekteverzuim een belangrijk onderwerp vindt. Het bespreekbaar maken van verzuim en verzuimpreventie binnen uw organisatie is een cruciale stap. Als verzuim een actueel onderwerp is, dan zullen ook medewerkers actiever bezig zijn om verzuim te voorkomen. Wijs op elkaars verantwoordelijkheden. Wanneer iedereen weet wat er van hem wordt verwacht, kunt u effectief het ziekteverzuim verminderen. Verzuimcultuur en werksfeer zijn daarbij van grote invloed. 

Ook is het van belang dat u signalen van ziekteverzuim leert herkennen om zo tijdig in te kunnen grijpen. Daarbij is ook een rol weggelegd voor de bedrijfsarts en de verzuimspecialist. Wanneer een actieve relatie wordt onderhouden, kan er tijdig actie worden ondernomen.

bedrijfsarts

Bulletpoint Verzuimpreventie

Adviseert over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Bulletpoint

Geeft terugkoppeling op groepsniveau over verzuimsignalen en oorzaken binnen uw organisatie

Bulletpoint

Is verantwoordelijk voor het fysieke onderzoek dat deel uitmaakt van het PMO

Bulletpoint Verzuimpreventie

Geeft adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die u als werkgever kan treffen

Verzuimpreventie door preventief onderzoek met stethoscoop

verzuimpreventie specialist

Bulletpoint Verzuimpreventie

Ondersteunt de werkgever bij het neerzetten van een gedegen verzuimbeleid

Bulletpoint

Brengt verzuimsignalen onder de aandacht bij de werkgever

Bulletpoint

Adviseert de werkgever over inzet van verzuimpreventieve maatregelen

Vragen? Neem hier direct contact met ons op!

Verzuimpreventie diensten

Preventief medisch onderzoek

Dé manier om de gezondheid van uw medewerkers te bewaken en te bevorderen en het verzuim te verminderen.

Meer info

r

RI&E

Met een risico inventarisatie en evaluatie brengen we de mogelijke gevaren van de werkzaamheden binnen uw bedrijf in kaart.

Meer info

w

Interventies

Snelle en gerichte interventies dragen bij aan herstel van uw zieke medewerker. Deze kunnen ook preventief worden ingezet.

Meer info

Mediation

Conflictbemiddeling wordt ingezet als er een arbeidsgeschil is en de betrokkenen er zelf niet meer uit komen.

Meer info

jobcoaching

Indien een medewerker ondersteuning nodig heeft op de werkplek dan kunnen wij onze jobcoaches voor u inzetten.

Meer info

assessment

Een assessment is een psychologisch onderzoek om de mogelijkheden ten aanzien van werk in kaart te brengen.

Meer info

loopbaancoaching

Voor het meest vitaliserende loopbaanpersepectief van uw medewerkers. Ook preventief in te zetten.

Meer info

Ontwikkeling en design door Exsto en Vaurelion