Verzuimbeleid

Een effectief verzuimbeleid, dat werkt beter!

De veerkracht en vitaliteit van medewerkers neemt toe.

Verzuimbeleid

Een goed verzuimbeleid is cruciaal voor iedere onderneming. Het zorgt ervoor dat het ziekteverzuimpercentage daalt en de verzuimkosten teruglopen. Maar ook dat de veerkracht en vitaliteit van uw medewerkers toeneemt. Hoe bereiken we dat?

Een hoog percentage ziekteverzuim is vaak een teken van een haperend verzuimbeleid en een gebrek aan adequate verzuim- en preventieve maatregelen. De juiste maatregelen invoeren helpt bij het terugdringen van ziekteverzuim. Ook kunt u zo voorkomen dat medewerkers langdurig in de ziektewet blijven. Daarvoor is het belangrijk dat u inzicht krijgt in de mogelijke oorzaken van het verzuim. Dat kan door breder te kijken dan enkel het adequaat sturen op verzuimbeheersing. Wij kunnen u daarbij ondersteunen!

"Op de juiste wijze de dialoog kunnen voeren vereist kennis en kunde"

Van alleen naar samen

Soms is verzuim medisch van aard. Maar veel verzuim heeft geen medische oorzaak. De klachten komen dan bijvoorbeeld voort uit een privé-situatie of een conflict op de werkvloer (met bijvoorbeeld een burnout tot gevolg). Daarbij wordt verzuim grotendeels door gedrag bepaald. Op de juiste wijze de dialoog kunnen voeren met een zieke medewerker vereist kennis en kunde. Voor een goed verzuimbeleid is het belangrijk continu met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. De focus houden op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Van alleen naar samen.

Samen beter!

Wij helpen u met het opzetten van effectief verzuimbeleid, waarbij we naast het terugdringen van verzuim ook aandacht besteden aan preventie, vitaliteit en een gezonde bedrijfscultuur. Wij helpen u beleid te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zo maken we afspraken over de processen, de regels bij ziekteverzuim, de inzet van verzuimprofessionals en de re-integratiemogelijkheden binnen uw bedrijf. Dat doen we uiteraard samen met u.

 
Ontmoet uw accountmanager
Liesje Martens

Persoonlijk, professioneel en ondernemend zijn woorden die mij typeren. Ik ben op zoek naar bedrijven die werk willen maken van hun verzuimbegeleiding en re-integratie. Herken jij jezelf hierin dan kom ik graag met je in contact om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

lees meer