Verzuimpreventie

Voorkomen is beter dan genezen

Goede verzuimpreventie is de basis om uitval te voorkomen.

Verzuimpreventie

Wilt u ziekteverzuim aanpakken binnen uw organisatie? Met verzuimpreventie ondersteunen wij u om verandering in verzuimgedrag te realiseren.

Ziekteverzuim verminderen (verzuimpreventie) is een uitdaging (en verantwoordelijkheid) van zowel werkgever als werknemer. Als werkgever heeft u invloed op de preventie van ziekteverzuim. Ziekteverzuim verminderen begint met het een goed verzuimbeleid. Met een sterk verzuimprotocol, wat u onder begeleiding van onze verzuimspecialist kunt opstellen, zijn de regels voor iedereen duidelijk. Ook laat u zo zien dat uw organisatie ziekteverzuim een belangrijk onderwerp vindt.

"Ziekteverzuim verminderen begint met een goed verzuimbeleid"

Verzuim en verzuimpreventie binnen uw organisatie bespreekbaar maken, is een cruciale stap. Als verzuim een actueel onderwerp is, dan zullen ook medewerkers actiever bezig zijn om verzuim te voorkomen. Zorg voor regie op verzuim: wijs op elkaars verantwoordelijkheden. Wanneer iedereen weet wat er van hem wordt verwacht, kunt u het ziekteverzuim effectief verminderen. Verzuimcultuur en werksfeer zijn daarbij van grote invloed.

Ook is het van belang dat u signalen van ziekteverzuim – zoals prikkelbaarheid en vermoeidheid – leert herkennen om zo tijdig te kunnen ingrijpen. Daarbij is ook een rol weggelegd voor onze bedrijfsartsen en andere verzuimspecialisten. Wanneer u een actieve relatie onderhoudt, kunt u tijdig actie ondernemen.

Rol bedrijfsarts bij verzuimpreventie

  • Adviseert over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

  • Geeft terugkoppeling op groepsniveau over verzuimsignalen en -oorzaken binnen uw organisatie

  • Is verantwoordelijk voor het fysieke onderzoek dat deel uitmaakt van het preventief medisch onderzoek (PMO)

  • Geeft adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die u als werkgever kunt treffen

Verzuimpreventiespecialist

  • Ondersteunt de werkgever bij het neerzetten van een gedegen verzuimbeleid

  • Brengt verzuimsignalen onder de aandacht bij de werkgever

  • Adviseert de werkgever over inzet van verzuimpreventieve maatregelen en hoe die het verzuimbeleid kan verbeteren

Verzuimpreventiediensten

Hieronder een aantal Verzuimpreventiediensten van PM Verzuim

 
Ontmoet uw accountmanager
Liesje Martens

Persoonlijk, professioneel en ondernemend zijn woorden die mij typeren. Ik ben op zoek naar bedrijven die werk willen maken van hun verzuimbegeleiding en re-integratie. Herken jij jezelf hierin dan kom ik graag met je in contact om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

lees meer