Verzuimspecialisten

Een vast team professionals

De juiste professional op het juiste moment

Verzuimspecialisten

De inzet van de juiste professional op het juiste moment is cruciaal bij het voeren van een effectief verzuimbeleid. Dat gaat het beste op het moment dat u werkt met een vast team van professionals. Het voordeel daarvan is dat zij uw bedrijf echt kennen en dus weten waar de behoeften liggen en wat de mogelijkheden zijn binnen uw organisatie.

Wij hebben een vast team met gecertificeerde professionals om uw bedrijf te versterken, zoals bedrijfsartsen, casemanagers, arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches. Allemaal ervaren mensen die onze verzuimbegeleiding met enthousiasme voor u uitvoeren.

Onze verzuimspecialisten

De volgende experts maken deel uit van ons team:

  • Bedrijfsarts

  • Casemanager

  • Arbeidsdeskundige

  • Arbeids en Organisatiedeskundige

  • Veiligheidskundige

  • Arbeidshygiënist

  • Mediator

  • Vertrouwenspersoon

  • Re-integratiecoach

Samen beter

Onze klanten krijgen hun eigen eigen arts en casemanager toegewezen. Deze geven mede richting aan uw verzuimbeleid en bieden u regie op verzuim. Ze staan u met raad en daad bij, werken nauw samen met u en de andere arbo-deskundigen zoals de arbeidsdeskundige. Samen zetten zij hun expertise specifiek voor uw bedrijf in. Korte lijnen, snel schakelen en concrete, praktische adviezen, dat is hoe wij werken. Samen zetten we de schouders onder het terugdringen en voorkomen van verzuim. Samen beter!

 
Ontmoet uw accountmanager
Liesje Martens

Persoonlijk, professioneel en ondernemend zijn woorden die mij typeren. Ik ben op zoek naar bedrijven die werk willen maken van hun verzuimbegeleiding en re-integratie. Herken jij jezelf hierin dan kom ik graag met je in contact om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

lees meer