Informatie voor de OR

Informatie voor de OR

Samen beter!

Optimale samenwerking

Als arbodienst houden we het belang van zowel werknemers als werkgevers voor ogen. Samen zoeken we naar structurele oplossingen voor verzuimreductie, verzuimpreventie en veiligheid op de werkvloer. Een optimale samenwerking tussen alle partijen is daarbij cruciaal.

Presentatie voor de OR

Als ondernemingsraad /medezeggenschapsraad vertegenwoordigt u de belangen van alle medewerkers en heeft u een belangrijke rol bij het opstellen, uitvoeren en bewaken van het verzuimbeleid van uw organisatie. Omdat het hier over de gezondheid van de medewerkers gaat, heeft u instemmingsrecht op dit beleid. Dit is opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Voor ons als arbodienst is het belangrijk dat de OR weet waar wij voor staan, wat onze werkwijze is, wat wij belangrijk vinden in de samenwerking. Maar ook wat u als OR verwacht van ons. Daarom geven wij voorafgaande aan de start van onze dienstverlening een presentatie voor de leden van de OR. Daarin bespreken we onze werkwijze en de behoeften vanuit de OR. Zodat u als lid van de OR goed ge√Įnformeerd toestemming kunt geven voor de overstap naar onze arbodienst.

Overleg tussen de arbodienst, de werkgever en de OR

De samenwerking met leden van de OR is onderdeel van onze arbodienstverlening. Sinds 1 juli 2017 is in de Arbowet opgenomen dat minimaal één keer per jaar overleg moet plaatsvinden tussen de arbodienst, de werkgever en de OR. Tijdens dit overleg worden de verzuimcijfers en de doelstellingen voor komend jaar besproken.

Wilt u meer informatie over uw rol bij de keuze voor onze arbodienst? Wij gaan graag met u in gesprek voor een optimale samenwerking!

Meer over Werknemers & OR

 
Ontmoet uw accountmanager
Liesje Martens

Persoonlijk, professioneel en ondernemend zijn woorden die mij typeren. Ik ben op zoek naar bedrijven die werk willen maken van hun verzuimbegeleiding en re-integratie. Herken jij jezelf hierin dan kom ik graag met je in contact om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

lees meer