Informatie voor werknemers

Informatie voor werknemers

Voor een goede samenwerking

Oók voor de werknemer

Als arbodienst ondersteunen wij werkgevers bij de uitvoering van hun verzuimbeleid. Daarvoor hebben wij verschillende specialisten in huis zoals de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. Als u ziek bent dan helpen deze specialisten u zo snel als mogelijk en op een verantwoorde manier weer aan het werk. Wij zijn er voor de werkgever, maar zeker óók voor u!

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk

In de Wet verbetering poortwachter is vastgelegd dat werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van de zieke werknemer. Volgens deze wet is de werkgever eindverantwoordelijk en de werknemer medeverantwoordelijk voor het eigen re-integratietraject. Zowel de werkgever als de werknemer spelen dus allebei een actieve rol tijdens het verzuim.

Een bedrijfsarts voor als u ziek bent

Als uw werkgever een overeenkomst met ons heeft en u bent ziek, dan nodigen wij u uit voor een spreekuur bij de bedrijfsarts.

  • De bedrijfsarts beoordeelt of u wel of niet (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.
  • Daarbij kijkt de bedrijfsarts naar wat wél kan, ondanks eventuele beperkingen. Met andere woorden, de bedrijfsarts kijkt wat de mogelijkheden zijn tot werkhervatting.
  • Indien nodig wordt u regelmatig opgeroepen om het ziektebeeld te beoordelen.
  • De bedrijfsarts maakt na elk spreekuur een rapportage en adviseert daarbij over de stappen die gezet moeten worden.

Welke informatie mag de bedrijfsarts delen met de werkgever?

De bedrijfsarts is een medisch specialist en gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de privacywetgeving. Alle medische informatie is vertrouwelijk en zal nooit gedeeld worden met uw werkgever.

Bepaalde informatie mag de bedrijfsarts wel met uw werkgever delen, namelijk:

  • De mate van arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden en beperkingen.
  • De verwachte duur van het verzuim.
  • Re-integratie adviezen over werkaanpassingen/voorzieningen of interventies.

Kan ik zelf een afspraak maken met de bedrijfsarts?

Als werknemer heeft u vrije toegang tot de bedrijfsarts, ook als u niet ziek bent. Dit heet het arbeidsomstandighedenspreekuur en is vastgelegd in de Arbowet. Het arbeidsomstandighedenspreekuur wordt ook wel het open spreekuur of preventief spreekuur genoemd.

U kunt gebruik maken van het arbeidsomstandighedenspreekuur voor:

  • vragen over gezondheid in relatie tot het werk,
  • bij dreigend verzuim,
  • en bij vragen over (mogelijke) werkgerelateerde gezondheidsklachten.

Het arbeidsomstandighedenspreekuur is anoniem en er wordt geen rapportage voor uw werkgever gemaakt. Als uit het spreekuur duidelijk wordt dat de bedrijfsarts een advies heeft voor uw werkgever, dan vraagt de bedrijfsarts hiervoor om uw toestemming. Deze toestemming wordt vastgelegd in het medisch dossier. U deelt vervolgens zelf het advies van de arts met uw werkgever.

Afspraak maken bij de bedrijfsarts

Wij bieden toegang tot de bedrijfsarts voor alle medewerkers van onze klanten. U kunt een afspraak maken via de backoffice door een mail te sturen naar backoffice@pmverzuim.nl, en aanvullende vermeld daarbij uw naam / telefoonnummer en de naam van het bedrijf waarin/waarbij u werkzaam bent.

Meer over Werknemers en OR

 
Ontmoet uw accountmanager
Liesje Martens

Persoonlijk, professioneel en ondernemend zijn woorden die mij typeren. Ik ben op zoek naar bedrijven die werk willen maken van hun verzuimbegeleiding en re-integratie. Herken jij jezelf hierin dan kom ik graag met je in contact om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

lees meer