Outplacement

Van werk naar werk

Een nieuwe richting voor beide partijen.

Outplacement

Soms moet een medewerker de organisatie verlaten, bijvoorbeeld door een reorganisatie of ontslag. Maar het kan ook zijn dat er behoefte is aan een nieuwe richting voor beide partijen.

Bij outplacement wordt de medewerker ondersteund bij het vinden van nieuw werk. Het vergroot de kans op nieuw werk aanzienlijk, zo is gebleken uit onderzoek van OVAL, de branchevereniging voor duurzame inzetbaarheid. Meestal neemt de werkgever het initiatief tot outplacement aangezien die het ontslag initieert. Maar steeds vaker gebruiken medewerkers (een deel van) hun transitievergoeding voor outplacement. Outplacement kan ook groepsgewijs aangeboden worden, bijvoorbeeld bij collectief ontslag.

Het outplacement-traject

Een outtplacement-traject duurt doorgaans tussen de 3 en 12 maanden. Zo zal een intensief traject met omscholing meer tijd vragen dan een basistraject waarbij vooral wordt ingezet op sollicitatiebegeleiding. Werkgevers bieden het traject (collectief) aan of medewerkers gebruiken daarvoor hun transitievergoeding.

Outplacement bestaat bij ons uit een aantal fases:

 • Intake

  Tijdens de intake kijken we samen naar de behoeftes en mogelijkheden. Onderwerpen die aan bod komen zijn verwerking van het ontslag, wensen ten aanzien van de begeleiding, inventarisatie van mogelijkheden en competenties.

 • Ontslagverwerking

  Ontslag kan een grote impact hebben op een werknemer. Het is belangrijk om hiervoor aandacht te hebben en het ontslag te verwerken. Als iemand vol verdriet en woede zit, zal onze outplacement-coach uitgebreid stilstaan bij de ontslagverwerking voordat we een volgende stap kunnen zetten. Als iemand hiermee weinig problemen ondervindt dan kunnen we snel door naar de volgende fase.

 • Zelfanalyse en loopbaankeuze

  Om te weten wat je wilt, moet je eerst weten wie je bent en wat jou werkgeluk oplevert. “Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik.” We onderzoeken onder andere talenten, interesses, competenties en drijfveren. Wat levert me energie op? Waar ben ik goed in? Wat is mijn meerwaarde? Op basis hiervan stellen we een persoonsprofiel op. Vervolgens kijken we naar werkgebieden en beroepsrichtingen. Welke loopbaankeuzes komen daadwerkelijk in aanmerking? We maken een vertaling naar passende functies, taken en werkomgevingen. Ook kijken we naar mogelijkheden voor om- en bijscholing om te komen tot hernieuwde vitaliteit op de werkvloer en duurzame inzetbaarheid.

 • Arbeidsmarktoriëntatie en benadering

  Nu kunnen we de stap naar de arbeidsmarkt maken. We brengen potentiele arbeidskansen in beeld en gaan actief aan de slag met contacten leggen in de markt. We creëren een goed LinkedIn-profiel, cv en een goede motivatie. Het hele sollicitatieproces komt aan bod, zodat de stap naar de arbeidsmarkt met zelfvertrouwen gemaakt kan worden.

De outplacementcoach

 • Is geaccrediteerd en gecertificeerd

 • Heeft voldoende ervaring en houdt kennis continu op peil

 • Werkt met een vooraf opgesteld plan waarin de belangrijkste doelen en activiteiten zijn vermeld

 • Werkt gericht aan de gestelde doelen

 • Kent de huidige arbeidsmarkt door en door

Meer over talent & ontwikkeling

 
Ontmoet uw accountmanager
Liesje Martens

Persoonlijk, professioneel en ondernemend zijn woorden die mij typeren. Ik ben op zoek naar bedrijven die werk willen maken van hun verzuimbegeleiding en re-integratie. Herken jij jezelf hierin dan kom ik graag met je in contact om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

lees meer