Verzuimbegeleiding op maat

Samen de regie over verzuim

Begeleiden, verlagen en voorkomen.

Verzuimbegeleiding op maat

De regie voeren over verzuim? Dat kan met verzuimbegeleiding op maat! Om grip te krijgen op verzuim werken we intensief samen met onze klanten. Ons motto is niet voor niets ‘Samen beter’.

Met verzuimbegeleiding zetten we samen de schouders onder het terugdringen en voorkomen van verzuim. Wij hebben een vast team met gecertificeerde professionals om uw bedrijf te versterken, zoals: bedrijfsartsen, casemanagers, arbeidsdeskundigen en re-integratie-adviseurs. Allemaal ervaren mensen die hun werk met enthousiasme voor u uitvoeren.

Verzuim voorkomen en verlagen

Een goed verzuimbeleid is cruciaal voor iedere onderneming. Het voorkomt langdurig verzuim en instroom in de WIA.

Werkgevers krijgen hierin steeds meer verantwoordelijkheden. Als een werknemer ziek wordt, moet u als werkgever zorgen voor een adequate verzuim- en re-integratieaanpak. Het doel daarvan is om het functioneren van de werknemer zo snel en volledig mogelijk te herstellen. Een actieve aanpak is hierbij belangrijk. Ieder verzuim vraagt ook om een eigen aanpak. Gelukkig staat u er niet alleen voor!

"Ieder verzuim vraagt ook om een eigen aanpak."

Onze verzuimaanpak

Verzuim kost werkgevers veel geld. Zeker als het gaat om frequent en langdurig verzuim. Daarom is een arbodienst die snel kan schakelen, met deskundigen die uw bedrijf echt goed kennen, cruciaal. Daar horen een vaste bedrijfsarts en casemanager bij.

Wij hanteren een pragmatische no-nonsense aanpak, met korte communicatielijnen en duidelijke besluitvorming. We handelen snel en efficiënt en werken op resultaat, niet op proces. Onze artsen schrijven heldere rapportages met concrete en praktische afspraken. En net als u vinden wij de kwaliteit van onze dienstverlening essentieel.

Onze no-nonsense-aanpak voorziet in:

 • Maximale afstemming op de behoefte van de werkgever

 • Korte communicatielijnen, vaste contactpersonen, snel schakelen

 • Proactieve, persoonlijke en professionele aanpak

We doen het net even anders

PM Verzuim

Samen beter

Kenmerkend voor onze daadkrachtige aanpak:

 • Grip op verzuim

  Samen de schouders eronder. Proactief ondersteunen wij met onze verzuimbegeleiding de werkgever, leidinggevende en de zieke medewerker, met de focus op wat wél kan!

 • Schadelastbeperking

  Onze frisse, vernieuwende aanpak heeft bij het gros van onze klanten geleid tot een verlaging van de verzuimkosten.

 • Snelle inzet interventies en re-integratie

  Dit is mogelijk doordat we een eigen re-integratiedienst in huis hebben. Snelle inzet werkt als preventieve interventie omdat het verzuim voorkomt, verkort de verzuimduur en verlaagt de verzuimkosten.

 • Korte wachttijden

  Geen ellenlange wachttijden voor de arts of interventies. Bij ons kunt u snel terecht voor spreekuren, advies en re-integratie ondersteuning.

 • Eigen arts en casemanager

  Geen wisseling van de wacht maar vaste contactpersonen die uw bedrijf goed kennen. Dat draagt bij aan een vlotte re-integratie.

 • Hoge klanttevredenheid

  Onze klanten waarderen onze dienstverlening en dat is te merken aan onze hoge klanttevredenheidscijfers.

Ons aanbod

Als gecertificeerd arbodienst voldoen wij aan alle wettelijke eisen. U heeft dan ook de keuze uit twee verzuimabonnementen.

 • 01

  Voor een basisbedrag per medewerker per jaar verzorgen wij de gehele poortwachtersverplichting. Bijkomende verrichtingen (zoals inzet van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige) worden eerst met u afgestemd en doorbelast per verrichting.

 • 02

  U kunt er ook voor kiezen het grootste deel van de verzuimbegeleiding aan ons over te dragen voor een all-in-tarief.

 
Ontmoet uw accountmanager
Liesje Martens

Persoonlijk, professioneel en ondernemend zijn woorden die mij typeren. Ik ben op zoek naar bedrijven die werk willen maken van hun verzuimbegeleiding en re-integratie. Herken jij jezelf hierin dan kom ik graag met je in contact om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

lees meer