Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Brengt de gevaren en de aandachtspunten binnen uw organisatie in kaart.

Wat is een RI&E?

De RI&E is een wettelijke verplichting voor alle bedrijven en instellingen indien er 40 uur of meer per week gezamenlijk door medewerkers arbeid wordt verricht. Eens per 4 jaar is het maken van een RI&E verplicht. Concreet betekent dit dat een bedrijf periodiek de mogelijke gevaren van de werkzaamheden moet inventariseren.

Met het inventariseren en evalueren van de risico’s worden de knelpunten in het bedrijf in kaart gebracht. Op basis van de geconstateerde knelpunten dient er jaarlijks een plan van aanpak te worden opgesteld om de knelpunten weg te nemen, dan wel tot een minimum te beperken. Wij maken op basis van de RI&E een plan van aanpak dat u zelf jaarlijks kunt actualiseren.

actualisatie

Hebben er wijzigingen binnen uw organisatie plaatsgevonden dan dient u als ondernemer de RI&E en plan van aanpak aan te passen. Daarnaast dient u jaarlijks een voortgangsrapportage te schrijven en het plan van aanpak te actualiseren, zodat aangetoond kan worden dat u als ondernemer voldoende aandacht besteedt aan het verbeteren van beheersmaatregelen van de gevaren en risico‘s binnen uw bedrijf. Wat heeft u als werkgever gedaan, hoe heeft u dat gedaan en waar staat dat?

Naarmate de tijd zaken veranderd zal u ook uw RI&E moeten actualisen

de ri&e bestaat uit:

Bulletpoint RI&E

Een gesprek met de directie/bedrijfsleiding

Bulletpoint

Schriftelijke enquête / gesprekken onder de medewerkers op de werkvloer

Bulletpoint

Werkplekinspecties in kantoor, opslag en/of werkplaats

Bulletpoint

Het opstellen van een plan van aanpak

Bulletpoint

Het samenstellen van een definitieve rapportage

Bulletpoint

Zo nodig het rapport ter toetsing aanbieden bij een kerndeskundige

Bulletpoint RI&E

De getoetste RI&E en plan van aanpak bespreken binnen uw bedrijf

RI&E identificeert verschillende risico niveau's

De ri&e is inclusief

Bulletpoint RI&E

Een rondgang door het bedrijf

Bulletpoint

Een vragenlijst ten behoeve van het PSA-onderzoek

Bulletpoint

Een inventarisatie van de risico’s

Bulletpoint

Een evaluatie van de risico’s

Bulletpoint RI&E

Een volledige RI&E-rapportage

toetsing

Toetsing van de RI&E door een kerndeskundige is verplicht vanaf 25 medewerkers. Dit moet worden gedaan door een onafhankelijke partij.

Wij kunnen u daarin desgevraagd faciliteren.

Vragen? Neem hier direct contact met ons op!

Ontwikkeling en design door Exsto en Vaurelion